Een ogenblik geduld a.u.b.

Privacy

BD Verzekeringen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en alleen aangewend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt en voor de bedrijfsvoering van de BD Verzekeringen. BD Verzekeringen confomeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aan de privacyrichtlijnen die op grond van de WFT aan verzekeringsbedrijven worden gesteld.

Als dienstverlener realiseert BDVerzekeringen zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BDVerzekeringen houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens is via Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder nummer 1018302.

Indien u als bezoeker besluit om zich op BDVerzekeringen.nl te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacybepalingen.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

Als u zich op BDVerzekeringen.nl registreert, offertes opvraagt of verzekeringen afsluit, verstrekt u (persoons-)gegevens aan BDVerzekeringen.nl en aan Voogd & Voogd verzekeringen C.V.

BDVerzekeringen en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. zullen uw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.

Verwerking informatie op een geaggregeerd niveau

De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door BDVerzekeringen en Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies

Zie de Uitleg over het gebruik van cookies op BDVerzekeringen.nl.

Inzage en wijziging

U hebt recht op inzage in de informatie die BDVerzekeringen over u bewaart, alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@bdverzekeringen.nl

Links naar andere websites

Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan BDVerzekeringen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

BDVerzekeringen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

22 Januari 2016.

Heeft u een vraag en wilt u graag telefonisch contact met onze medewerkers?


Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?


Of ga naar de contact pagina